Gereedschap

ANONIEM
Werkgids instructies voor doelmatige werkmethoden in de landbouw
Wageningen, Instituut Landbouwtechniek, 1963. Circa 400 bladzijden. Ingebonden in ringband.
Werkinstructies voor ieder maand voor alle boerenactiviteiten zoals melken, bieten oogsten, eieren, mesten, maaien, kuilen, wieden, planten, etc.

zoek in
Antiqbook
BERKEL, C.J.M. VAN & I.A. STEINHAUER [EDS.].
Drinkpoelen en sloten in het boerenland.
Utrecht. Stichting L.O.N.L. 1988. Paperback, pictorial frontcover, 136 pagina's, rijk geïllustreerd

zoek in
Antiqbook
HEININGEN, H. VAN
Diepers en delvers: geschiedenis van de zand- en grindbaggeraars
Zutphen, Walburg Pers, 1991. 408 pagina's, geïllustreerd, gebonden met stofomslag.
Ook over gereedschap voor het schonen en baggeren van boerensloten

zoek in
Antiqbook
NOORDZIJ, GERRIT
Zeis en sikkel. De kunst van het maaien.
Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1979. Paperback, 20 x 12,5 cm, Rijk geïllustreerd met tekeningen van Noordzij, 77 pagina's.
Gerrit Noordzij was een bescheiden amateur, die al glom van genoegen als een echte maaier iets aardigs zei over zijn gestuntel met de zeis. Maar toen boeren bij hem advies kwamen vragen, was het met de bescheidenheid gedaan. En zo wierp de amateur zich op tot de auteur van het enige vakboek over de kunst van het maaien. Inhoud: 1). Voorwoord. 2). Zeis en sikkel 3). Haartuig. 4). Haren. 5). Wetten. 6). Gevaar. 7). Maaien. 8). Gras.

zoek in
Antiqbook
POEL, J.M.G. VAN DER
Oude Nederlandse ploegen.
Arnhem. Rijksmuseum voor Volkskunde. 1967. 72 pagina's, 50 illustraties

zoek in
Antiqbook
RIEMER JZN., G., BAKKER ARKEMA, P.W. EN HUISMAN, L.
Handboek voor Landbouwwerktuigen en Trekkers
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1957. Linnen, talrijke afbeeldingen in zwart wit. De titel bestaat uit twee delen: VII, 626 en VII, 670 bladzijden.

zoek in
Antiqbook
VRIES, ANJE DE, RED.,
Het boek van Oude Gereedschappen.
Leeuw, Columns Books, 1995. 23,5 x 23,5 cm. Gebonden 215 pagina's, rijk ge‹llustreerd.

zoek in
Antiqbook

© 2011 Antiqbook